Szanowni  Państwo

Przewodniczący i członkowie Rad Nadzorczych

członkowie komisji rehabilitacyjnych,

specjaliści działów kadr i płac

Spółdzielni  Inwalidów

 lub innych Zakładów pracy chronionej

 

 Zapraszamy na szkolenie w dniach 15.05 – 17.05.2023r.

pt: „Uwarunkowania prawne, rola i zadania Rad Nadzorczych Spółdzielni oraz warunki otrzymywania pomocy publicznej w świetle ustawy o rehabilitacji.

zorganizowane w hotelu Bursztynowy Dworek w Karwii koło Władysławowa, ul. Wojska Polskiego 1a

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaprosiło podmioty ekonomii społecznej do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022. Konkurs ma na celu wyróżnienie podmiotów przyczyniających się do rozwoju społecznego i gospodarczego środowisk lokalnych.

W konkursie udział mogą wziąć między innymi spółdzielnie inwalidów i spółdzielnie niewidomych.