w sprawie: trybu i zasad przeprowadzania lustracji (aby pobrać kliknij tutaj).

 

Załącznik nr 1 do ww. uchwały (aby pobrać kliknij tutaj).