Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych został wybrany jako organizator wiodący Zjazdu Przedkongresowego Spółdzielni Inwalidów. Po raz kolejny reprezentowaliśmy branżę Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych zrzeszonych jak i niezrzeszonych w naszym Związku.

        Nasz Zjazd miał na celu wyłonić  delegatów na VII Kongres Spółdzielczości , planowany w dniach 22-23 stycznia 2024r. Celem Zjazdu było również wypracowanie stanowiska organizacji spółdzielczych w odniesieniu do tez programowych VII Kongresu Spółdzielczości.  Zjazd uświetnił p. Mieczysław Grodzki, Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej, prezentując kluczowe wyzwania jakie stoją przed Spółdzielczością w Polsce. W przemówieniu, podkreślił  dobrą współpracę Związku i Rady oraz wspólne inicjatywy poczynione w ostatnim okresie na rzecz spółdzielni a w szczególności spółdzielni inwalidów.  W wyborach mandat zaufania uzyskało 15 delegatów reprezentujących zrzeszone i niezrzeszone spółdzielnie inwalidów oraz delegat Związku.

       Zjazd był też okazją, do zapoznania niezrzeszonych spółdzielni z realizowanymi przez KZRSIISN działaniami na rzecz spółdzielczości inwalidów i zakładów pracy chronionej. Nasz Związek pozostał ostatnim z istniejących związków rewizyjnych branży spółdzielni inwalidów. Warto podkreślić niezłą frekwencję zrzeszonych spółdzielni jako symbol zainteresowania przyszłością spółdzielczości w Polsce. Razem z wyłonionymi delegatami, mamy nadzieję zawalczyć na Kongresie, o wybór naszych przedstawicieli do Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.

                                                                                                                                                                                           Hubert Pora