Zapraszamy na naradę konsultacyjno-szkoleniową- w dniach 19-20.10.2023.

pod przewodnim tematem: „Zmiany w systemowym wsparciu zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle nowego układu politycznego po wyborach parlamentarnych”

 zorganizowaną w Centrum hotelowym „Wald” w Warszawie

   Szkolenie, na które zapraszamy, ma na celu zapoznanie kadry zarządzającej ZPCHR z rządową „Strategią na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2021-2030”. Strategia, do której Związek wniósł szereg uwag, bardzo oszczędnie rysuje przyszłość chronionego rynku pracy. Strategia zakłada szerszą promocję innych form aktywizacji zawodowej i społecznej. W ostatnim okresie zauważamy istotny wzrost zainteresowania Ministerstwa zakładami aktywności zawodowej i warsztatami terapii zajęciowej. W ślad za tym poszły duże podwyżki dofinansowań na uczestnika. Niestety, pomimo zapewnień Ministerstwa nie udało się do dziś zabezpieczyć dla zakładów pracy chronionej waloryzacji kwot dofinansowań na poszczególne stopnie niepełnosprawności.  Mamy nadzieję, w nowym składzie osobowym Rządu, znaleźć pokłady zrozumienia dla przywrócenia dofinansowania SODIR w wysokości pokrywającej dodatkowe koszty związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Waloryzacja tej formy pomocy jest kluczowa dla przyszłości naszego sektora, zwłaszcza w dobie 2 cyfrowej inflacji.  Krajowy Związek, na bazie wniosków z naszych poprzednich spotkań, przygotował zestaw postulatów dotyczących zmian przepisów normujących kwestie dofinansowań SODIR, gospodarki ZFRON i innych doraźnych form pomocy publicznej. Szansy realizacji naszych postulatów upatrujemy w zmianach składu osobowego Rządu i mamy nadzieję, wniesienia zmian do ww. Strategii. O szansach realizacji postulatów i instrumentach osłonowych na wzrost kosztów energii więcej będą mogli powiedzieć zaproszeni goście.

W toku dalszej dyskusji poruszone będą tematy kondycji zakładów pracy chronionej w świetle planowanej podwyżki płacy minimalnej.

 Prowadzącymi spotkania będą: p.Pora Hubert - Prezes KZRSIiSN, Przewodniczący Rady KZRSIISN - Ryszard Płusa,  oraz Pełnomocnik KZRSIiSN Łukasz Bączak.  

Szkolenie przewidziane jest od godziny 14-ej dnia 19 października 2023r. (czwartek) do godziny 11.00 w dniu 20 października 2023r (piątek) i będzie miało miejsce w Centrum Konferencyjnym WALD ul. Połczyńska 52 w Warszawie (stara trasa wyjazdowa na Poznań).

Koszt uczestnictwa w spotkaniu dla przedstawiciela zrzeszonego podmiotu wynosi 800 zł + 23 % VAT, (ograniczona liczba pokoi jednoosobowych, dopłata 100 zł + 23 % VAT). Zwracamy się o dokonanie płatności  przelewem. Przypominamy że, warunkiem skorzystania z wyżej wymienionej ceny jest opłacanie składek na KZRSIISN. Dla pozostałych podmiotów koszt uczestnictwa wynosi 900 pln + 23% VAT.

Swoje uczestnictwo - prosimy potwierdzać przesyłając załączoną kartę zgłoszeniową na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.