Lustracja spółdzielni
Uchwała 65/2006 Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych z dnia 5 października 2006 r.

w sprawie: zatwierdzenia tematyki lustracji ustawowej (całokształtu działalności)

 
Uchwała 64/2006 Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych z dnia 5 października 2006 r.

w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania lustracji.

 
Uchwała 63/2006 Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych z dnia 5 października 2006 r.

w sprawie: organizacji i finansowania lustracji.

 


NEWSLETTER