Komunikat dla członków KZRSIiSN - dotyczący VII Zjazd Delegatów KZRSIiSN

Szanowni Spółdzielcy,

w IV kwartale 2017 r. miną cztery lata od obrad VI Zjazdu Delegatów Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych. Wykonując postanowienia § 23 ust. 1 Statutu Związku Zarząd Związku zamierza zwołać VII Zjazd Delegatów KZRSIiSN w czwartym kwartale br.

Zgodnie z § 20 ust. 1 Statutu Związku delegaci zrzeszonych Spółdzielni są wybierani spośród członków spółdzielni przez Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli) w liczbie jeden delegat z każdej Spółdzielni.

Zwracamy uwagę na konieczność umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia stosownego punktu: „Wybór Delegata i Z-cy Delegata Spółdzielni na VII Zjazd Delegatów KZRSIiSN”.

Wybór zastępcy delegata (§ 20 ust. 2 i 3 Statutu Związku) pozwala uniknąć zwoływania dodatkowego Walnego Zgromadzenia w sytuacji, gdy delegat – z różnych powodów – nie może wziąć udziału w Zjeździe.

Uchwałę Walnego o wyborze Delegatów prosimy przesłać do Związku.

O dalszych działaniach organizacyjnych i przygotowaniach do VII Zjazdu będziemy informować na bieżąco.

 

Ze spółdzielczym pozdrowieniem,

Jerzy Szreter

Prezes Zarządu KZRSIiSN

Więcej…
 
Model Spółdzielni Socjalnej dla osób niepełnosprawnych

 

 

Model Spółdzielni Socjalnej dla osób niepełnosprawnych

Aby zapoznać się z treścią dokumentu dotyczącego modelu spółdzielni socjalnych dla osób niepełnosprawnych kliknij w poniższą ikonę "PDF".

 

Więcej…
 
Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych jest wydawcą magazynu informacyjnego osób niepełnosprawnych nowe Nasze Sprawy

 

 

Redakcja:

40-153 Katowice, al. Korfantego 191/E

Redaktor naczelny: Ryszard Rzebko

tel. (32) 253-05-41, faks (32) 730-29-28

tel. kom 601-414-460

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.naszesprawy.eu; niepelnosprawni.info.pl

 

Czasopismo wydawane jest przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Więcej…
 
Stanowisko KZRSIISN wobec niekorzystnych zmian w zatrudnieniu chronionym

Stanowisko KZRSIISN wobec niekorzystnych zmian w zatrudnieniu chronionym. Podsumowanie naszej ostatniej konferencji z 10 marca 2016.


Więcej…
 
Komunikat dla członków Zarządów i Rad Nadzorczych Spółdzielni zrzeszonych w KZRSIiSN

Szanowni Spółdzielcy,

uprzejmie informujemy, że z przeprowadzonej przez Związek analizy przeprowadzonych lustracji wynika, że nie wszystkie Spółdzielnie zrzeszone w Związku poddały się lustracji, pomimo upływu ustawowego terminu.

W związku z powyższym przypominamy, że zgodnie z art. 91 § 1 ustawy - Prawo spółdzielcze, każda spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na trzy lata, a w okresie pozostawania w stanie likwidacji corocznie, poddać się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności całości jej działania.

Więcej…
 


Strona 2 z 3

NEWSLETTER