VI Kongres Spółdzielczości i Zjazd Przedkongresowy KZRSIiSN

Zarządy Spółdzielni

Członków Krajowego Związku Rewizyjnego

Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej na swoim posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 roku postanowiło zwołać w IV kwartale 2016 roku VI Kongres Spółdzielczości podejmując uchwałę nr 22/2015 (aby zapoznać się z treścią uchwały należy kliknąć tutaj).

Zgodnie z przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej w uchwale nr 22/2015 zasadą spółdzielnie będą reprezentowane podczas zjazdów przedkongresowych przez dwóch przedstawicieli z zachowaniem zasady, iż każdej spółdzielni przysługuje tylko jeden głos. Przedstawicieli reprezentujących spółdzielnie w obradach zjazdu przedkongresowego wybiera rada nadzorcza spółdzielni, chyba że statut spółdzielni stanowi inaczej.

Więcej…
 
Stan spółdzielczość inwalidów w 2015 r. Raport z badań ankietowych

Raport z badań (aby pobrać kliknij na ikonę "PDF").

 
Spółdzielnia socjalna osób niepełnosprawnych - Poradnik

Książka Krajowego Związku Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych pod tytułem: "Spółdzielnia socjalna dla osób niepełnosprawnych. Poradnik".

 

Więcej…
 


Strona 3 z 3

NEWSLETTER