W dniu 27 kwietnia br. w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, przedstawiciele Związku, otrzymali z rąk p. minister Iwony Michałek powołania do zespołu ds osób z niepełnosprawnościami. Ministerstwo Pracy rozpoczęło właśnie pracę nad ustawą o reformie rynku pracy. Powołany do życia przez premiera Jarosława Gowina Zespół ds. wspierania osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy ma być podmiotem doradczym dla Ministra ds. pracy w jego działaniach i decyzjach na rzecz poprawy sytuacji zawodowej tej grupy osób na rynku pracy. W skład zespołu weszli ,m in: Hubert Pora - Prezes KZRSIISN, Jerzy Szreter - doradca Zarządu, Ryszard Płusa - Przewodniczący Rady.

 

 https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/iwona-michalek-wreczyla-powolania-czlonkom-zespolu-ds-wspierania-osob-z-niepelnosprawnosciami-na-rynku-pracy