Ustawa antykryzysowa i nowelizacja ustawy o rehabilitacji

W tym gorącym okresie zachęcamy do lektury podpisanej ustawy "antykryzysowej".

Ustawy zawierającej  m.in. nowe rozwiązania dotyczące nas czyli zakładów pracy chronionej:

- podwyższenie SOD od 1 kwietnia dla stopnia umiarkowanego i znacznego

- wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności

- zmiany w gospodarowaniu ZFRON i zwolnienie z części sankcji wobec PFRON

- oraz inne instrumenty przewidziane dla pozostałych przedsiębiorców


Zarząd KZRSIiSN

Link:   -  ustawa antykryzysowa Dz.U. 568 z 31.03.2020

Link: -     Uzasadnienie projektu do ustawy

 

NEWSLETTER