Szkolenie Rad Nadzorczych oraz kadr zpchr 04-08.06.2018 Łeba

 

Zapraszamy na konferencję szkoleniowo-konsultacyjną w dniach 04.06 – 08.06.2018 r.

pt: „Uwarunkowania prawne, rola i zadania Rad Nadzorczych oraz warunki otrzymywania pomocy publicznej w świetle nowelizacji ustawy o Rehabilitacji oraz rozporządzeń wykonawczych”,

zorganizowaną w Centrum Szkoleniowym Wodnik w Łebie ul. Plażowa 10.

 

W trakcie szkolenia omówimy z Państwem najistotniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania Rad Nadzorczych w spółdzielniach inwalidów i spółkach. Omówione zostanie m In: organizacja i dokumentacja pracy Rady Nadzorczej jak zakres jej odpowiedzialności. Przewidziane są również warsztaty związane z analizą sprawozdań, badaniem i zatwierdzaniem bilansów oraz zmianom w Prawie Spółdzielczym.  Zaprezentowane zostaną również regulacje dotyczące warunków uzyskiwania  pomocy publicznej przez pracodawców zatrudniającym osoby niepełnosprawne w szczególności z tytułu SOD, ZFRON i de minimis.  Wykładowcami na spotkaniach będą: p.Jerzy Szreter - Prezes KZRSIiSNp.Hubert Pora – Pełnomocnik KZRSIiSN, praktyk zagadnień związanych  z pomocą publiczną oraz dr Łukasz Bączak Radca Prawny (KZRSIiSN) – specjalista w zakresie prawa spółdzielczego.

Specjalna cena  szkolenia dla przedstawicieli zrzeszonych w KZRSIiSN podmiotów wynosi 1300 pln netto (1599 brutto) a dla pozostałych uczestników wynosi 1500 pln netto (1845 brutto). Warunkiem skorzystania ze specjalnej ceny  jest opłacanie składek.  Należność tę prosimy regulować przelewem (preferowana forma) lub gotówką u przedstawiciela Związku na miejscu. W przypadku zapłaty przelewem prosimy o wzięcie ze sobą kserokopii dokonanego przelewu. W przypadku zgłoszenia kolejnej osoby z jednego podmiotu cena szkolenia wynosi odpowiednio 1250 i 1450 netto.

Swoje uczestnictwo - prosimy potwierdzać przesyłając załączoną kartę zgłoszeniową na faks: (22) 828-46-94 lub e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do 20 maja br. Uczestników szkolenia zapraszamy do nieodpłatnego korzystania z sauny, zabiegu terapii andulacyjnej oraz innych atrakcji przewidzianych przez organizatora.

Prezes Zarządu

Jerzy Szreter

Program szkolenia

04.06.2018 r. (poniedziałek)

od 16.00 - Zakwaterowanie.
18.00 - rejestracja uczestników

18.30 Kolacja

W przypadku wcześniejszego przyjazdu prosimy o kontakt w celu sprawdzenia dostępności pokoju przed g. 16.00.

05.06.2018 r. (wtorek)

08.00 - 10.00 – Śniadanie.
10.00 - 13.00 – Otwarcie obrad i przywitanie uczestników, Prezes Zarządu KZRSI i SN Jerzy Szreter - członek Rady Konsultacyjnej przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Wykład nt:  Sytuacja Spółdzielczych zakładów pracy chronionej  w świetle planów resortu Pracy. Zmiany w systemowym wsparciu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Prezentacja projektu nowelizacji ustawy  o rehabilitacji. Dyskusja panelowa nt: kryzys w zatrudnieniu chronionym, braku waloryzacji  SOD i dalszych ograniczeń w uldze na PFRON. Omówienie postulatów naszego środowiska zgłoszonych przez KZRSIISN do ustawy o rehabilitacji. Prezentacja założeń do zmian w orzecznictwie osób niepełnosprawnych- prezentacja prac komisji.

13.00- 14.00 Obiad.

14.30 – 18.00 Hubert Pora, specjalista ds. sprawozdawczości ZPCHr. Temat: Ocena kondycji majątkowej, finansowej i dochodowej spółdzielni i spółki  na podstawie analizy jej sprawozdawczości finansowej /rocznej i okresowej/. Omówienie wytycznych dla Rad Nadzorczych w zakresie przeprowadzania badania rocznych sprawozdań finansowych i rekomendacji na Walne Zgromadzenie.

19.00 Kolacja.

06.06.2018 r. (środa)

08.00 - 10.00 - Śniadanie
10.00 - 13.00 – dr Łukasz Bączak, specjalista zagadnień spółdzielczych.

Ustawowe i statutowe uprawnienia oraz obowiązki Rad Nadzorczych w praktyce ich funkcjonowania. Uprawnienia członków Rad Nadzorczych z tytułu sprawowanych funkcji oraz prawne formy działalności Rad Nadzorczych. Organizacja i dokumentacja pracy Rady Nadzorczej. Znaczenie konstruktywnej współpracy organów spółdzielni.

Zajęcia prowadzone w formie warsztatów i dyskusji panelowej.

13.00-14.00 Obiad.

14.00-18.00 Cd. zagadnień spółdzielczych.

19.00 Kolacja.

07.06.2018 (czwartek)

08.00 - 10.00 – Śniadanie.
10.00 - 13.00 – Hubert Pora – zagadnienia warunków uzyskiwania pomocy publicznej. Wymogi ustawowe oraz omówienie sankcji w przypadku nie spełnienia warunków otrzymywania subwencji.  Omówienie warunków otrzymywania dofinansowań do wynagrodzeń, zagadnienia dokumentowania pomocy de minimis, ustalania stanów zatrudnienia osób niepełnosprawnych na potrzeby sprawozdawczości, art. 22 oraz statusu zpchr. Orzecznictwo i ustalanie stopni niepełnosprawności w tym schorzeń specjalnych. Zagadnienia ochrony danych osobowych w zakresie subwencji płacowych i pomocy ZFRON.

13.00 - 14.00 Obiad.

14.30 - 18.00 Cd. zagadnień dot. pomocy publicznej i ZFRON. Konsultacje z wykładowcami. Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

19.00 Kolacja.

08.06.2018 (piątek)

08.00 - 10.00 – Śniadanie.
do 11.00  – Wykwaterowanie i wyjazd uczestników szkolenia.

karta zgłoszeniowa

 

NEWSLETTER