Szkolenie Zarządów zpchr 04-07.09.2018 Łeba

 

Zapraszamy na konferencję szkoleniowo-konsultacyjną w dniach 04.09 – 07.09.2018 r.

pt: „Warunki otrzymywania pomocy publicznej w świetle nowelizacji ustawy o Rehabilitacji oraz rozporządzeń wykonawczych”,

zorganizowaną w Centrum Szkoleniowym Wodnik w Łebie ul. Nadmorska 10.

 

W trakcie szkolenia omówimy z Państwem najistotniejsze zagadnienia wynikające z nowelizacji ustawy o rehabilitacji ( z dnia 10 maja 2018). Zaprezentowane zostaną również regulacje dotyczące warunków uzyskiwania  pomocy publicznej przez pracodawców zatrudniającym osoby niepełnosprawne w szczególności z tytułu SOD, ZFRON i de minimis.  Wykładowcami na spotkaniach będą: p.Jerzy Szreter - Prezes KZRSIiSN oraz p.Hubert Pora – Pełnomocnik KZRSIiSN, praktyk zagadnień związanych  z pomocą publiczną  oraz dr Łukasz Bączak Radca Prawny (KZRSIiSN) – specjalista w zakresie prawa spółdzielczego.

Specjalna cena  szkolenia dla przedstawicieli zrzeszonych w KZRSIiSN podmiotów wynosi 1300 pln netto (1599 brutto) a dla pozostałych uczestników wynosi 1500 pln netto (1845 brutto). Warunkiem skorzystania ze specjalnej ceny  jest opłacanie składek.  Należność tę prosimy regulować przelewem (preferowana forma) lub gotówką u przedstawiciela Związku na miejscu. W przypadku zapłaty przelewem prosimy o wzięcie ze sobą kserokopii dokonanego przelewu.

Swoje uczestnictwo - prosimy potwierdzać przesyłając załączoną kartę zgłoszeniową na faks: (22) 828-46-94 lub e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do 30 sierpnia  br. Uczestników szkolenia zapraszamy do nieodpłatnego korzystania z sauny, zabiegu terapii andulacyjnej oraz innych atrakcji przewidzianych przez organizatora.

Prezes Zarządu

Jerzy Szreter

Program szkolenia

04.09.2018 r. (wtorek)

15.00 - 16.00 - Zakwaterowanie.
18.00 - rejestracja uczestników

18.30 Kolacja

W przypadku wcześniejszego przyjazdu prosimy o kontakt w celu sprawdzenia dostępności pokoju przed g. 15.00.

05.09.2018 r. (środa)

08.00 - 10.00 – Śniadanie.
10.00 - 13.00 – Otwarcie obrad i przywitanie uczestników, Prezes Zarządu KZRSI i SN Jerzy Szreter - członek Rady Konsultacyjnej przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Wykład nt:  Sytuacja Spółdzielczych i prywatnych  zakładów pracy chronionej  w świetle planów resortu Pracy. Zmiany w systemowym wsparciu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Prezentacja nowelizacji ustawy  o rehabilitacji.

13.00- 14.00 Obiad.

15.00 – 17.00 Dyskusja panelowa nt: kryzys w zatrudnieniu chronionym, braku waloryzacji  SOD i dalszych ograniczeń w uldze na PFRON. Omówienie postulatów naszego środowiska zgłoszonych przez KZRSIISN do ustawy o rehabilitacji. Prezentacja założeń do zmian w orzecznictwie osób niepełnosprawnych- prezentacja prac komisji.

19.00 Kolacja.

06.09.2018 r. (czwartek)

08.00 - 10.00 - Śniadanie
10.00 - 13.00 – dr Łukasz Bączak, specjalista zagadnień spółdzielczych.

Ustawowe i statutowe uprawnienia organów spółdzielni, uprawnienia członków z tytułu sprawowanych funkcji oraz prawne formy działalności zpchr. Znaczenie konstruktywnej współpracy organów spółdzielni.

Zajęcia prowadzone w formie warsztatów i dyskusji panelowej.

13.00-14.00 Obiad.

15.00-17.00  Hubert Pora – zagadnienia warunków uzyskiwania pomocy publicznej. Wymogi ustawowe oraz omówienie sankcji w przypadku niespełnienia warunków otrzymywania subwencji.  Omówienie warunków otrzymywania dofinansowań do wynagrodzeń, zagadnienia dokumentowania pomocy de minimis, ustalania stanów zatrudnienia osób niepełnosprawnych na potrzeby sprawozdawczości, art. 22 oraz statusu zpchr. Orzecznictwo i ustalanie stopni niepełnosprawności w tym schorzeń specjalnych. Zagadnienia ochrony danych osobowych w zakresie subwencji płacowych i pomocy ZFRON.

19.00 Kolacja.

07.06.2018 ()

08.00 - 10.00 – Śniadanie.
do 11.00  – Wykwaterowanie i wyjazd uczestników szkolenia.

karta zgłoszeniowa

 

NEWSLETTER