Zawiadomienie dla członków KZRSIiSN o zwołaniu VII Zjazdu Delegatów

 

Szanowni Spółdzielcy,

informujemy, że Zarząd Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych w porozumieniu z Radą Związku, na podstawie § 23 ust. 1 i § 39 pkt 6 Statutu Związku, zwołał VII Zjazd Delegatów na dzień 7 grudnia 2017 r. (udział Delegatów w Zjeździe jest nieodpłatny). Zjazd odbędzie się w Centrum Konferencyjnym WALD ul. Połczyńska 52 w Warszawie. Rozpoczęcie obrad o godz. 11.00.

Jeżeli Wasza Spółdzielnia nie zgłosiła do Związku nazwiska wybranego delegata na Zjazd, to prosimy o pilne przesłanie takiej informacji.

Recepcja Zjazdu i rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 10.00 przed salą obrad.

Dla celów organizacyjnych prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na Zjazd.

Materiały zjazdowe są dostępne do wglądu dla Członków Związku w jego siedzibie.

 

Do pobrania:

  1. Uchwała Zarządu Związku wraz z porządkiem obrad.
  2. Karta zgłoszenia na VII Zjazd Delegatów Związku.
 

NEWSLETTER