Szkolenie KZRSIiSN w dniach 7-8.12.2017 WALD

Zapraszamy na konferencję szkoleniowo-konsultacyjną w dniach 7.12 – 8.12.2017.

pt: „Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej, omówienie propozycji Rządowej i stanowisk przedstawicieli środowiska. Kierunki w zatrudnieniu chronionym i wsparciu systemowym dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.”

zorganizowaną w Centrum Konferencyjnym WALD przy ul. Połczyńskiej 52 w Warszawie.

Spotkanie, na które zapraszamy, ma na celu zapoznanie Zarządów zakładów pracy chronionej z projektem resortu Pracy w zakresie doraźnych zmian dotyczących funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej, ulgi w wpłatach na PFRON z art. 22 oraz propozycji co do przyszłego kształtu systemu wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W związku z głosami środowiska i postulatami w zakresie ograniczenia obowiązków stawianych wobec przedsiębiorców rynku chronionego, niekorzystnych zmian w orzecznictwie oraz w świetle zaniechania waloryzacji dofinansowań SOD, KZRSIiSN wspólnie z uczestnikami konferencji opracuje nowe stanowisko wobec proponowanych zmian.  Prezentowany kierunek zmian w zakresie ograniczania wsparcia systemowego, orzecznictwa oraz wprowadzanie nowych sankcji stanowią istotne zagrożenie dla ciągłości istniejących struktur pracodawców, w tym dla spółdzielczych zakładów pracy chronionej.

Na konferencji zaprezentowane zostaną też założenia programu pt. „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy” realizowanego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w którym KZRSIISN wraz z CIOP i „INTEGRACJĄ” stworzył partnerstwo aspirujące o przyznanie grantu.

Konferencja szkoleniowa przewidziana jest od godziny 14-ej dnia 7 grudnia  2017r. (czwartek) do godziny 11-ej w dniu 8 grudnia 2017 r. i będzie miała miejsce w Centrum Konferencyjnym WALD ul. Połczyńska 52 w Warszawie (stara trasa wyjazdowa na Poznań).

Koszt uczestnictwa w spotkaniu dla przedstawiciela zrzeszonego podmiotu wynosi 600 zł + 23 % VAT, (ograniczona liczba pokoi jednoosobowych, dopłata 120 zł + 23 % VAT). W przypadku płatności dokonanej przelewem prosimy o zabranie potwierdzenia. Przypominamy że, warunkiem skorzystania z wyżej wymienionej ceny jest opłacanie składek na KZRSIISN. Dla pozostałych podmiotów koszt uczestnictwa wynosi 700 pln + 23% VAT.

Swoje uczestnictwo - prosimy potwierdzać przesyłając załączoną kartę zgłoszeniową na faks: (22) 828-46-94 lub e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Prezes Zarządu

Jerzy Szreter

karta zgłoszeniowa

 

Program szkolenia

07.12.2017 r. (czwartek)

14.00 - 15.00 - Zakwaterowanie i rejestracja uczestników
15.00 - 16.00 - Obiad
16.30 - Otwarcie obrad

  • Prezentacja projektu nowelizacji,  dyskusja panelowa nt: kryzys w zatrudnieniu chronionym, waloryzacji  SOD. Omówienie postulatów  środowisk zgłaszanych do Biura Pełnomocnika w sprawie nowelizacji do ustawy o rehabilitacji. Prezentacja programu w ramach którego KZRSIISN ma szansę uzyskać dofinansowanie.  Dyskusja - prowadzący: Prezes Zarządu Jerzy Szreter i przewodniczący Rady Związku Ryszard Płusa. Zaproszeni goście.
  • 19.30 - Kolacja.

08.12.2017 r. (piątek)

08.00 - 10.00 - Śniadanie
10.00 - 11.00 - Podsumowanie szkolenia. Wypracowanie  stanowiska Związku. Zakończenie szkolenia.

 

NEWSLETTER