Spółdzielnia socjalna osób niepełnosprawnych - Poradnik

 

Książka Krajowego Związku Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych pod tytułem: "Spółdzielnia socjalna dla osób niepełnosprawnych. Poradnik".

Spis treści

 1. Wstęp
 2. Polityka społeczna wobec sektora ekonomii społecznej - Cezary Miżejewski
 3. "Trójkąt pożytku publicznego" - model spółdzielni socjalnej dla osób niepełnosprawnych - Ludwik Mizera
 4. Warsztaty terapii zajęciowej i spółdzielnie socjalne jako uzupełniające się komponenty procesu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych - Zbigniew Wasiak
 5. Zasady tworzenia przedsiębiorstwa społecznego - Krzysztof Margol
 6. Współpraca samorządu lokalnego z podmiotami ekonomii społecznej, w tym ze spółdzielniami socjalnymi - Paweł Wąsiak
 7. Spółdzielnia socjalna krok po kroku - Małgorzata Ołdak
 8. Instrumenty wsparcia zatrudnienia oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, finansowane ze środków PFRON - Paweł Woźniak
 9. Subwencje płacowe do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych na chronionym i otwartym rynku pracy - Hubert Pora
 10. Pracownik niepełnosprawny intelektualnie na rynku pracy - Monika Zakrzewska
 11. System orzekania o niepełnosprawności - Barbara Dybowska
 12. Dobre praktyki spółdzielni socjalnych - Konrad Malec, Michał Sobczyk

 

(Aby pobrać Poradnik kliknij w ikonę "PDF")

 

NEWSLETTER