Nowe zasady lustracji, posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczew w dniu 7 lipca 2020 r. oraz obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości 2020

Zachęcamy do zapoznania się z informacją zamieszczoną na stronie Krajowej Rady Spółdzielczej (link do strony: https://krs.org.pl/aktualnosci/1643-posiedzenie-zgromadzenia-ogolnego-i-miedzynarodowy-dzien-spoldzielczosci-2020) dotyczącą przebiegu posiedzenia Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej w dniu 7 lipca 2020 r. na którym przyjęto między innymi nowe zasady lustracji tj.„Tryb i zasady przeprowadzania lustracji organizacji spółdzielczych” (aby poprać ten dokument kliknij tutaj), które wejdą w życie z początkiem 2021 r., a także obchodów Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości 2020.

 


 

NEWSLETTER