Szkolenie KZRSIiSN w dniach 7-8.12.2017 WALD

Zapraszamy na konferencję szkoleniowo-konsultacyjną w dniach 7.12 – 8.12.2017.

pt: „Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej, omówienie propozycji Rządowej i stanowisk przedstawicieli środowiska. Kierunki w zatrudnieniu chronionym i wsparciu systemowym dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.”

zorganizowaną w Centrum Konferencyjnym WALD przy ul. Połczyńskiej 52 w Warszawie.


Więcej…
 
Zawiadomienie dla członków KZRSIiSN o zwołaniu VII Zjazdu Delegatów

 

Szanowni Spółdzielcy,

informujemy, że Zarząd Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych w porozumieniu z Radą Związku, na podstawie § 23 ust. 1 i § 39 pkt 6 Statutu Związku, zwołał VII Zjazd Delegatów na dzień 7 grudnia 2017 r. (udział Delegatów w Zjeździe jest nieodpłatny). Zjazd odbędzie się w Centrum Konferencyjnym WALD ul. Połczyńska 52 w Warszawie. Rozpoczęcie obrad o godz. 11.00.

Jeżeli Wasza Spółdzielnia nie zgłosiła do Związku nazwiska wybranego delegata na Zjazd, to prosimy o pilne przesłanie takiej informacji.

Recepcja Zjazdu i rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 10.00 przed salą obrad.

Dla celów organizacyjnych prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na Zjazd.

Materiały zjazdowe są dostępne do wglądu dla Członków Związku w jego siedzibie.

 

Więcej…
 
Bilansowe zamknięcie roku 2017 w Krynicy

Serdecznie  zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu bilansowym dla Zakładów Pracy Chronionej pt:

BILANSOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2017. Specyfika rozliczeń księgowych, CIT, PIT, VAT, ZFRON i SOD za 2017r”. Zmiany w podatku VAT od 2018 roku.

Szkolenie organizujemy w dniach: 8 – 12 stycznia 2018r. w Ośrodku Szkoleniowym Damis w Krynicy Zdrój, ul. Pułaskiego 71.

5-dniowe szkolenie, wszystkie posiłki w formie bufetu szwedzkiego, basen i siłownia dla uczestników bezpłatna

 

Więcej…
 
Stanowisko KZRSIiSN w sprawie waloryzacji SOD

Aby pobrać stanowisko kliknij tutaj.

Więcej…
 
Powołano członków Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych na VII kadencję (2017-2021)

W dniu 18 maja 2017 r. Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na wniosek Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Pana Krzysztofa Michałkiewicza powołała członków Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych na VII kadencję.

Jednym z powołanych członków Krajowej Rady Konsultacyjnej jest Jerzy Szreter - Prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Do jej zakresu działania należy:

 • przedstawianie Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:
 • 1) propozycji przedsięwzięć zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych,
 • 2) propozycji rozwiązań w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych, wynikających z niepełnosprawności,
 • 3) opinii do dokumentów przedkładanych Radzie przez Pełnomocnika, w tym do projektów:
  - aktów prawnych mających lub mogących mieć wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych, planów finansowych oraz sprawozdań Funduszu,
  - rządowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz informacji o ich realizacji,
  - rocznych informacji o działalności Rady,
  - opinii w sprawach standardów dotyczących realizacji zadań określonych w ustawie,
 • sygnalizowanie odpowiednim organom potrzeby wydania lub zmiany przepisów dotyczących sytuacji osób niepełnosprawnych.

Więcej szczegółów o Krajowej Radzie Konsultacyjnej VII kadencji można znaleźć na stronie: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,147,prace-krk-w-kadencji-2017-2021

Więcej…
 


Strona 1 z 3

NEWSLETTER