Jeżeli w wyniku pandemii COVID-19 chcesz zwiększyć wykorzystanie technologii cyfrowych, będziesz mógł skorzystać z działania Bony na cyfryzację w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dofinansowanie można otrzymać między innymi na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, zakup usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego, a także – w ograniczonym zakresie – środków trwałych.

Jeżeli w wyniku pandemii COVID-19 chcesz zwiększyć wykorzystanie technologii cyfrowych, będziesz mógł skorzystać z działania Bony na cyfryzację w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dofinansowanie można otrzymać między innymi na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, zakup usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego, a także – w ograniczonym zakresie – środków trwałych.

Nabór wniosków będzie trwał od 20 września do 20 października 2021 r. 

Dodatkowe informacje o naborze znajdziesz na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wsparcie-msp-w-obszarze-cyfryzacji-bony-na-cyfryzacje

Więcej informacji o funduszach (informacja oraz wykaz naborów)  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/aktualne-nabory