Szanowni Państwo,

Rozwój obecnej sytuacji gospodarczej napawa nas umiarkowanym optymizmem. Wyczerpaliśmy już dostępne narzędzia wsparcia, a kolejne instrumenty zarezerwowane są dla konkretnych grup przedsiębiorców. Nie pozostaje nam nic innego, jak po raz kolejny wziąć się w garść i wraz z budzącym się ożywieniem gospodarczym przywrócić kondycję naszym spółdzielniom i spółkom współpracującym.

W bieżącym roku przyjdzie nam się borykać nie tylko ze skutkami pandemii, ale również z resortowym projektem strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Przyszłość pokaże, jak nowe podejście do statusu osób niepełnosprawnych i wdrażanie postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, ratyfikowanej w 2012r., przełoży się na konkretne rozwiązania prawne. Z obawą czekamy na propozycje ustaw, realizujących wspomnianą strategię. Przyjęta (16 lutego br.) przez rząd strategia zakłada realizację 113 działań, mających „zwiększyć poziom uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym”

Przyszłość pokaże, jak nowe podejście do statusu osób niepełnosprawnych i wdrażanie postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, ratyfikowanej w 2012r., przełoży się na konkretne rozwiązania prawne. Z obawą czekamy na propozycje ustaw, realizujących wspomnianą strategię. Przyjęta (16 lutego br.) przez rząd strategia zakłada realizację 113 działań, mających „zwiększyć poziom uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym”.

Niestety o przyszłości chronionego rynku pracy niewiele jest napisane, co skłania nas do przekonania, że rząd liczy na dwukrotny przyrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych tylko siłami otwartego rynku pracy. Jako przedstawiciele chronionego rynku pracy chcemy przypomnieć o roli i znaczeniu chronionego rynku pracy w zatrudnianiu najciężej poszkodowanych osób. Kontynuacja trendu marginalizowania chronionego rynku, w tym spółdzielni inwalidów,  niesie istotne niebezpieczeństwo nie tylko dla samych podmiotów, ale i dla przyszłości zatrudnienia dziesiątek tysięcy pracowników, dla których zakład pracy chronionej jest enklawą, a nie gettem. 

W tym celu, w dniu 23 marca, spotkamy się w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii z Panią Iwoną Michałek, Sekretarzem Stanu, odpowiedzialną za departament m.in. rynku pracy i prawa pracy. Pani Minister do października ubiegłego roku pełniła funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Ekonomii Społecznej i Solidarnej, w randze sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z którego to departament Pracy został przeniesiony do ministerstwa rozwoju.

Na spotkaniu tym planujemy przekazać nasze stanowisko w zakresie konieczności „ochrony” chronionego rynku pracy, roli spółdzielczych zakładów pracy w tworzeniu sprzyjających warunków do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, szczególnie poszkodowanych przez los oraz postulatów środowiska w zakresie doraźnych regulacji prawnych i nowych instrumentów tarczy antykryzysowej. W tym celu bardzo chcielibyśmy się spotkać z Państwem, aby wypracować aktualne stanowisko naszego środowiska. Niestety ograniczenia w organizacji  konferencji stacjonarnych zmuszają nas do dalszego opóźnienia tego typu spotkań. Wobec zaistniałej sytuacji, zwracam się do Państwa z prośbą o przesłanie nam swoich wniosków i postulatów, dotyczących bieżącej sytuacji w Państwa zakładach, drogą mailową lub listowną.

Zachęcam do analizy przyjętej właśnie rządowej Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami (2021-2030 - link na dole strony). Państwa opinie i wnioski płynące z lektury, staną się kanwą naszych działań na najbliższe lata w zakresie kształtowania rozwiązań prawnych. W minionym roku nasze spotkanie z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, autorem Strategii, Panem Pawłem Wdówikiem zostało z powodu zagrożenia Covid-19 odwołane, ale będziemy dalej próbować doprowadzić do spotkania, mam nadzieję że już z Państwa udziałem.

Licząc na Państwa szybką odpowiedź i sugestie dotyczące doraźnych działań będących w gestii obu Ministerstw przekazujemy serdeczne spółdzielcze pozdrowienia.

Hubert Pora

Prezes Zarządu

 

projekt strategii  link