";} /*B6D1B1EE*/ ?>
Konkurs LIDER 25-lecia organizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - kandydatura Pana Ryszarda Rzebko

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Zarząd Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych zgłosił Pana Ryszarda Rzebko do udziału w konkursie LIDER 25-lecia w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nasz kandydat znajduje się na poz. 41 ankiety do głosowania.

Zachęcamy do głosowania na naszego kandydata (link poniżej):

http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3289,Liderzy-25-lecia-glosowanie.html

Głosować można do 6 września.

 
Ostatnie warsztaty szkoleniowe i wizyty studyjne organizowane w ramach projektu FIO pod nazwą "Przedsiębiorczość społeczna dla niepełnosprawnych - upowszechniane dobrych praktyk" w dniach 10 – 14 października 2016 roku w Krakowie

 

Organizacje osób niepełnosprawnych

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Zakłady Aktywności Zawodowej

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Powiatowe Urzędy Pracy

Urzędy Gmin


Szanowni Państwo !

Uprzejmie informujemy, że w bieżącym roku kontynuujemy dwuletni projekt dofinansowany ze środków FIO pod nazwą „Przedsiębiorczość społeczna dla niepełnosprawnych – upowszechniane dobrych praktyk”. Przypominamy, że w jego ramach organizujemy warsztaty szkoleniowe i wizyty studyjne do wybranych spółdzielni socjalnych utworzonych z myślą o osobach niepełnosprawnych, a zwłaszcza uczestnikach warsztatów terapii zajęciowej. W ubiegłym roku zapoznaliśmy się z bogatym dorobkiem w tej dziedzinie jaki wypracowano w Wielkopolsce. Wiosną tego roku byliśmy w Gdańsku i Pucku gdzie zapoznaliśmy się z ciekawymi doświadczeniami na Pomorzu. W październiku zaś chcemy poznać przedsiębiorczość społeczną dla niepełnosprawnych w Małopolsce. Szerzej o merytorycznej stronie projektu i zebranych doświadczeniach piszemy w załączonej ulotce (aby pobrać ulotkę kliknij tutaj).

 

Więcej…
 
Krajowy Zjazd Przedkongresowy Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych

ZAWIADOMIENIE

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych zawiadamia, że zgodnie z postanowieniami:

1) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 21),

2) uchwały Nr 22/2015 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 16.12.2015 r. w sprawie zwołania VI Kongresu Spółdzielczości,

3) uchwały Nr 1/2016 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 30.03.2016 r. w sprawie zasad i trybu wyboru delegatów na VI Kongres Spółdzielczości,

Więcej…
 
Tezy Programowe na VI Kongres Spółdzielczości

Informujemy, że Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej na posiedzeniu 30 czerwca 2016 r. przyjęło tezy programowe do dyskusji na VI Kongresie Spółdzielczości. Tezy zawierają podstawowe problemy do omówienia i sprecyzowania opinii całego środowiska spółdzielczego.

 

Więcej…
 
Życzenia PPS dla spółdzielców

Aby zobaczyć życzenia Polskiej Partii Socjalistycznej z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości kliknij tutaj.

 

 

Więcej…
 


Strona 1 z 3

NEWSLETTER