Szkolenie KZRSIISN w dniach 26-27.10.2017 WALD

 

Zapraszamy na konferencję szkoleniowo-konsultacyjną w dniach 26.10 – 27.10.2017.

pt: „Zmiany obowiązków pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne w roku 2018. Przygotowanie do Zjazdu KZRSIISN”

zorganizowaną w Centrum Konferencyjnym WALD przy ul. Połczyńskiej 52 w Warszawie.


Więcej…
 
Stanowisko KZRSIiSN w sprawie waloryzacji SOD

Aby pobrać stanowisko kliknij tutaj.

Więcej…
 
Powołano członków Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych na VII kadencję (2017-2021)

W dniu 18 maja 2017 r. Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na wniosek Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Pana Krzysztofa Michałkiewicza powołała członków Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych na VII kadencję.

Jednym z powołanych członków Krajowej Rady Konsultacyjnej jest Jerzy Szreter - Prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Do jej zakresu działania należy:

 • przedstawianie Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:
 • 1) propozycji przedsięwzięć zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych,
 • 2) propozycji rozwiązań w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych, wynikających z niepełnosprawności,
 • 3) opinii do dokumentów przedkładanych Radzie przez Pełnomocnika, w tym do projektów:
  - aktów prawnych mających lub mogących mieć wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych, planów finansowych oraz sprawozdań Funduszu,
  - rządowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz informacji o ich realizacji,
  - rocznych informacji o działalności Rady,
  - opinii w sprawach standardów dotyczących realizacji zadań określonych w ustawie,
 • sygnalizowanie odpowiednim organom potrzeby wydania lub zmiany przepisów dotyczących sytuacji osób niepełnosprawnych.

Więcej szczegółów o Krajowej Radzie Konsultacyjnej VII kadencji można znaleźć na stronie: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,147,prace-krk-w-kadencji-2017-2021

Więcej…
 
Komunikat dla członków KZRSIiSN - dotyczący VII Zjazd Delegatów KZRSIiSN

Szanowni Spółdzielcy,

w IV kwartale 2017 r. miną cztery lata od obrad VI Zjazdu Delegatów Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych. Wykonując postanowienia § 23 ust. 1 Statutu Związku Zarząd Związku zamierza zwołać VII Zjazd Delegatów KZRSIiSN w czwartym kwartale br.

Zgodnie z § 20 ust. 1 Statutu Związku delegaci zrzeszonych Spółdzielni są wybierani spośród członków spółdzielni przez Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli) w liczbie jeden delegat z każdej Spółdzielni.

Zwracamy uwagę na konieczność umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia stosownego punktu: „Wybór Delegata i Z-cy Delegata Spółdzielni na VII Zjazd Delegatów KZRSIiSN”.

Wybór zastępcy delegata (§ 20 ust. 2 i 3 Statutu Związku) pozwala uniknąć zwoływania dodatkowego Walnego Zgromadzenia w sytuacji, gdy delegat – z różnych powodów – nie może wziąć udziału w Zjeździe.

Uchwałę Walnego o wyborze Delegatów prosimy przesłać do Związku.

O dalszych działaniach organizacyjnych i przygotowaniach do VII Zjazdu będziemy informować na bieżąco.

 

Ze spółdzielczym pozdrowieniem,

Jerzy Szreter

Prezes Zarządu KZRSIiSN

Więcej…
 
Protokół z wyboru oferty na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu: „Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu internetowego „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych”

Aby pobrać Protokół z wyboru oferty na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu: „Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu internetowego „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych” kliknij tutaj.

Więcej…
 


Strona 1 z 3

NEWSLETTER