Komunikat dla członków KZRSIiSN - dotyczący VII Zjazd Delegatów KZRSIiSN

Szanowni Spółdzielcy,

w IV kwartale 2017 r. miną cztery lata od obrad VI Zjazdu Delegatów Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych. Wykonując postanowienia § 23 ust. 1 Statutu Związku Zarząd Związku zamierza zwołać VII Zjazd Delegatów KZRSIiSN w czwartym kwartale br.

Zgodnie z § 20 ust. 1 Statutu Związku delegaci zrzeszonych Spółdzielni są wybierani spośród członków spółdzielni przez Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli) w liczbie jeden delegat z każdej Spółdzielni.

Zwracamy uwagę na konieczność umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia stosownego punktu: „Wybór Delegata i Z-cy Delegata Spółdzielni na VII Zjazd Delegatów KZRSIiSN”.

Wybór zastępcy delegata (§ 20 ust. 2 i 3 Statutu Związku) pozwala uniknąć zwoływania dodatkowego Walnego Zgromadzenia w sytuacji, gdy delegat – z różnych powodów – nie może wziąć udziału w Zjeździe.

Uchwałę Walnego o wyborze Delegatów prosimy przesłać do Związku.

O dalszych działaniach organizacyjnych i przygotowaniach do VII Zjazdu będziemy informować na bieżąco.

 

Ze spółdzielczym pozdrowieniem,

Jerzy Szreter

Prezes Zarządu KZRSIiSN

Więcej…
 
Protokół z wyboru oferty na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu: „Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu internetowego „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych”

Aby pobrać Protokół z wyboru oferty na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu: „Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu internetowego „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych” kliknij tutaj.

Więcej…
 
Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do złożenia oferty  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro netto na wykonanie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 13, zwanym dalej „PFRON”.

Więcej…
 
Szkolenie Kadry Kierowniczej w Bukowinie Tatrzańskiej

 

Serdecznie  zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu dla kadry kierowniczej  Zakładów Pracy Chronionej

pt: „Wpływ zmian w warunkach zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 2017 roku na kondycję finansową spółdzielczych i prywatnych zakładów pracy chronionej. Zagadnienia gospodarki ZFRON, ulga na PFRON i ZUS od UCP”

Szkolenie organizujemy w dniach: 22 – 25 marca 2017r. w CWiR  RYSY w Bukowinie Tatrzańskiej, ul. Leśna 20.

 

 

Więcej…
 
Model Spółdzielni Socjalnej dla osób niepełnosprawnych

 

 

Model Spółdzielni Socjalnej dla osób niepełnosprawnych

Aby zapoznać się z treścią dokumentu dotyczącego modelu spółdzielni socjalnych dla osób niepełnosprawnych kliknij w poniższą ikonę "PDF".

 

Więcej…
 


Strona 1 z 3

NEWSLETTER