Ostatnie warsztaty szkoleniowe i wizyty studyjne organizowane w ramach projektu FIO pod nazwą "Przedsiębiorczość społeczna dla niepełnosprawnych - upowszechniane dobrych praktyk" w dniach 10 – 14 października 2016 roku w Krakowie

 

Organizacje osób niepełnosprawnych

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Zakłady Aktywności Zawodowej

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Powiatowe Urzędy Pracy

Urzędy Gmin


Szanowni Państwo !

Uprzejmie informujemy, że w bieżącym roku kontynuujemy dwuletni projekt dofinansowany ze środków FIO pod nazwą „Przedsiębiorczość społeczna dla niepełnosprawnych – upowszechniane dobrych praktyk”. Przypominamy, że w jego ramach organizujemy warsztaty szkoleniowe i wizyty studyjne do wybranych spółdzielni socjalnych utworzonych z myślą o osobach niepełnosprawnych, a zwłaszcza uczestnikach warsztatów terapii zajęciowej. W ubiegłym roku zapoznaliśmy się z bogatym dorobkiem w tej dziedzinie jaki wypracowano w Wielkopolsce. Wiosną tego roku byliśmy w Gdańsku i Pucku gdzie zapoznaliśmy się z ciekawymi doświadczeniami na Pomorzu. W październiku zaś chcemy poznać przedsiębiorczość społeczną dla niepełnosprawnych w Małopolsce. Szerzej o merytorycznej stronie projektu i zebranych doświadczeniach piszemy w załączonej ulotce (aby pobrać ulotkę kliknij tutaj).

 

Więcej…
 
Krajowy Zjazd Przedkongresowy Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych

ZAWIADOMIENIE

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych zawiadamia, że zgodnie z postanowieniami:

1) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 21),

2) uchwały Nr 22/2015 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 16.12.2015 r. w sprawie zwołania VI Kongresu Spółdzielczości,

3) uchwały Nr 1/2016 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 30.03.2016 r. w sprawie zasad i trybu wyboru delegatów na VI Kongres Spółdzielczości,

Więcej…
 
Tezy Programowe na VI Kongres Spółdzielczości

Informujemy, że Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej na posiedzeniu 30 czerwca 2016 r. przyjęło tezy programowe do dyskusji na VI Kongresie Spółdzielczości. Tezy zawierają podstawowe problemy do omówienia i sprecyzowania opinii całego środowiska spółdzielczego.

 

Więcej…
 
Życzenia PPS dla spółdzielców

Aby zobaczyć życzenia Polskiej Partii Socjalistycznej z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości kliknij tutaj.

 

 

Więcej…
 
Pożegnanie przyjaciela - odszedł Jacek Banaszczyk. Pożegnanie 6.06.2016 14.00 w Milanówku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POGRĄŻENI W BÓLU INFORMUJEMY,

ŻE W DNIU 26 MAJA  2016 ROKU

ZMARŁ ŚMIERCIĄ TRAGICZNĄ

JACEK BANASZCZYK

NASZ KOLEGA, PRZYJACIEL, PREZES SPÓŁDZIELNI MALWA.

Z ROZPACZĄ PRZYJĘLIŚMY WIADOMOŚĆ O TRAGICZNEJ ŚMIERCI JACKA BANASZCZYKA, NASZEGO SERDECZNEGO KOLEGI I

PRZYJACIELA, WIELOLETNIEGO PREZESA DZIEWIARSKIEJ SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW MALWA W GRODZISKU MAZOWIECKIM.

JEGO WITALNOŚĆ I NIEOKIEŁZNANA ENERGIA UKIERUNKOWANA NA CZYNIENIE DOBRA LUDZIOM, ZWŁASZCZA TYM SPRAWNYM INACZEJ

WYDAWAŁY SIĘ NIEZNISZCZALNE.....

WCIĄŻ NIE W PEŁNI DOTARŁA DO NAS TA STRASZNA WIADOMOŚĆ ...

TO DZIĘKI NIEMU RZESZA NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPÓŁDZIELCÓW PRZEZ DZIESIĄTKI LAT PRACUJE W SPÓŁDZIELNI MALWA.

TO ON INTEGROWAŁ WOKÓŁ SIEBIE I WŁADZE LOKALNE I SZEROKIE GRONO PRZYJACIÓŁ Z CAŁEJ POLSKI

WSPÓŁPRACUJĄCYCH DLA DOBRA INWALIDÓW.

W IMIENIU GRONA PRZYJACIÓŁ SKŁADAMY SERDECZNE WYRAZY WSPÓŁCZUCIA

RODZINIE I WSZYSTKIM BLISKIM ZMARŁEGO.

 

PRZYJACIELE Z KRAJOWEGO ZWIĄZKU REWIZYJNEGO

SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW I SPÓŁDZIELNI NIEWIDOMYCH

 

NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 6 CZERWCA 2016 ROKU

O GODZINIE 14.00

W KOŚCIELE ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W MILANÓWKU UL. KOŚCIUSZKI 41.

 


Strona 1 z 3

NEWSLETTER